ورزش بروز

چربی سوزی

نقش انسولین در رشد عضلات و چاقی

انسولین، که در واقع یک پروتئین است، یکی از مهمترین هورمون‌های بدن است و بخصوص برای بدنسازانی که راهکارهای طبیعی را انتخاب می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. نقش اصلی انسولین در بدن این است که به ادامه مطلب

هنگام ورزش آیا شما کربوهیدرات مصرف می‌کنید؟

اخیراً، ورزشکارانی که به باشگاه می‌روند، در مورد روش‌های چربی سوزی با دستگاه‌های هوازی سردرگم شده‌اند. بیشتر افراد تمایل دارند از روش‌های ورزشی با شدت متوسط برای سوزاندن چربی استفاده کنند، به این اعتقاد که ادامه مطلب

عضلات شکم، با تمرینات فراوان

یکی از باورهای رایج و اشتباه در میان افرادی که به باشگاه می‌روند، این است که تمرینات شکم فراوان، بخشی اساسی از ورزش برای چربی سوزی و تفکیک عضلات شکم هستند. برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون پر ادامه مطلب